Projekt narodził się w Klubie Winda w 2004 roku i początkowo nazywał się "Teatr i drama"  , jako formy pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi z upośledzeniem umysłowym. Po roku zaczęliśmy współpracę z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowy, (PSOUU), która trwa do dziś. Oprócz integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, którego głównym wyznacznikiem nie była sama arteterapia, lecz profesjonalizm wykonania, nasza praca koncentrowała się głównie na tworzeniu spektakli. Trzy lata temu została utworzona nazwa "TeatRazem", gdzie wspólnie z wolontariuszami z Polski i z zagranicy oraz osobami niepełnosprawnymi skupionymi wokół projektów Starszy brat, starsza siostra oraz EVS - European Volountary Service tworzymy przedstawienia plenerowe. Do tej pory udało się zrealizować dziewięć spektakli: "Upadek Ikara", "Labirynt", "Powrót", "Ucieczka do", "Z nas", "My", "Sen o człowieku", "Zapraszamy na show", "Przedstawienie czas zacząć"

Obecnie pracujemy nad nowym spektaklem, który będzie realizowany w kooperacji z dwoma teatrami trójmiejskimi: Teatrem Buro Rzeczy Osobistych oraz Teatrem Ubogi Relacji. Robocza nazwa projektu to: "Wieża Babel-Tryptyk Metropolitalny".