Projekt Drama to cykl szkoleń poświeconych pracy metodą dramy w szkole, świetlicy, na kółku teatralnym; skierowane m.in. do nauczycieli, terapeutów, studentów pedagogiki i psychologii, instruktorów teatralnych oraz wszystkich tych, którzy mają twórczy kontakt z młodzieżą.
Jako grupa edukatorów dramy, chcących rozwijać i rozprzestrzeniać znajomość dramy w różnych kręgach społecznych, działamy w różnych przestrzeniach społecznych. Działamy w obszarach społeczności lokalnych, różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży, nauczycieli i terapeutów, rodziców, jak również biznesu.

 

 

 

 

 

Propozycje warsztatowe Projektu Drama:


Drama na lekcji


Uczestnicy uczą się, jak rozpocząć i rozwijać dramę na lekcji języka polskiego, historii, godzinach wychowawczych, religii, etyki, językach obcych, geografii itp. Co zrobić gdy dostaniemy zastępstwo i nie wiemy jak poprowadzić ciekawie lekcję? Tu poznamy strukturę i specyfikę scenariusza dramy proponowanej uczniom w celu pogłębienia wiedzy w danym przedmiocie. Drama użyta jako wzbogacenie procesu lekcyjnego jest doskonałym narzędziem co wykazały badania prof. J.Trzebińskiego:


http://www.assitej.pl/content/view/37/61/lang,iso-8859-2/


W  czasie warsztatu uczestnicy zapoznają się z:

technikami dramy stosowanymi w czasie lekcji,
specyfiką zastosowania tych technik w czasie procesu lekcyjnego,
sposobami wprowadzania uczniów za pomocą dramy w proces lekcyjny,
sposobami konstruowania scenariuszy dramowych,
dramą na lekcji: języka polskiego, historii, godzinach wychowawczych, religii, etyki, językach obcych, geografii,
sposobem poprowadzenia ciekawych godzin zastępczych.

Drama na zajęciach teatralnych

Drama w pracy na zajęciach teatralnych, czyli jak przygotować ucznia do wystąpień publicznych, na apelach, w przedstawieniu czy na konkursie recytatorskim. Poza tym uczestnicy poznają specyfikę pracy z grupą teatralną, czy grupą młodzieży pozostającą na świetlicy, w czasie wolnym w internacie czy innym miejscu poświęconym edukacji, socjalizacji, czy reedukacji. Tu poznamy sposoby na pogłębioną pracę nad wyobraźnią, swobodę wyrazu, interpretację świata sztuki jak i trudnych sytuacji przydarzających się nam w życiu.   

W czasie warsztatu zapoznamy się z:

technikami dramy
specyfiką zastosowania poszczególnych technik na konkretnych zajęciach
sposobami animacji grupy
sposobami integracji grupy

Drama w przedszkolu

Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką pracy dramą z małymi dziećmi, poznają gry i zabawy wprowadzające do bardziej rozbudowanych form narracji i dramy. W trakcie warsztatu umożliwiamy doświadczenie:

ćwiczeń integracyjnych,
ćwiczeń rozwijających zmysły,
ćwiczeń rozwijających wyobraźnię,
technik dramy w pracy z dzieckiem,
ćwiczeń poprawiających sprawność fizyczną dziecka.

Drama w procesie grupowym


Koncentrujemy się na pracy z grupą, na lekcji czy zajęciach fakultatywnych. Przyjrzymy się procesowi, jaki zachodzi w grupie i sposobach pracy z nim. Będziemy uczestniczyć w ćwiczeniach mających na celu animowanie grupy, od prostych zabaw przez ćwiczenia interpersonalne do dyskusji o problemach jakie nurtują młodych ludzi. Będziemy doświadczać sposobów wprowadzania "roli" do pracy z młodzieżą. Doświadczymy trudnych sytuacji i sposobów radzenia sobie z nimi. Zobaczymy proces grupowy który zachodzi w dramie i dzięki niej jest przekształcany w kierunku pożądanym przez nauczyciela czy instruktora.

W warsztacie zapoznamy się z:

filozofią dramy, czyli jak drama widzi człowieka,
podstawową wiedzą na temat procesu grupowego,
podstawowymi ćwiczeniami dramowymi i sposobami ich wprowadzania na różne typy zajęć,
ćwiczeniami integrującymi grupę.

Drama w pracy z umiejętnościami interpersonalnymi

W trakcie warsztatów zapoznajemy się i doświadczamy: technik i strategii dramy wykorzystanych w pracy nad umiejętnościami interpersonalnymi. Uczestnicy uczestniczą w ćwiczeniach, w których mogą eksperymentować na umiejętnościach, sprawdzać, weryfikować i uczyć się najlepszych rozwiązań zachowań w relacjach z drugą osobą.

Zagadnienia związane z ćwiczeniem umiejętności interpersonalnych:

porozumiewanie się a "ja" (jak wpływa porozumiewanie się na mój obraz, w jaki sposób się prezentuję i wpływ tego na moją tożsamość),
język  (wpływ języka, używanie i nadużywanie języka, język kobiet - język mężczyzn),
komunikacja niewerbalna,
słuchanie,
radzenie sobie z konfliktami.

Drama w budowaniu komunikacji w klasie


Warsztat poświęcony analizie i nauce komunikacji w klasie, pomiędzy uczniem a uczniem, jak i uczniem a nauczycielem. Warsztat przeznaczony dla grupy uczniów (klasy), nauczycieli (w ramach rad pedagogicznych), jak grup mieszanych uczniowie i nauczyciele. Uczestnicy doświadczają trudności (konsekwencji braku komunikacji), uczą się je zauważać, nazywać i poszukują wspólnie rozwiązań.  


Drama w konflikcie

Uczestnicy zapoznają się z różnymi strategiami rozwiązywania konfliktów. Warsztat dedykowany różnym grupom, w zależności ich specyfiki, bądź problemu -  mają możliwość doświadczania rozwiązań najbardziej dla nich naturalnych. Wypróbowują, w różnego typu fikcyjnych historiach możliwe rozwiązania, poszukując tych, w których czują się naturalnie, bezpiecznie.   

Drama w pracy z osobami z niepełnosprawnością

Warsztaty zapoznające uczestników ze specyfiką pracy dramą z osobami z różnego typu niepełnosprawnościami. Doświadczamy historii osób z niepełnosprawnością, tym samym  dostrzegając trudności z jakimi stykają się te osoby na co dzień. Uczymy się budować scenariusze zajęć uwzględniające trudności wynikające z niepełnosprawności,  pomagając je zaakceptować, przezwyciężyć, żyć w zgodzie ze sobą.     

Drama w pracy nad inteligencją emocjonalną

Warsztat koncentruje się na pracy z emocjami - nazywaniem, odczytywaniem i komunikowaniem. Zainspirowani porozumiewaniem się bez przemocy, staramy się przybliżyć uczestnikom ich własne emocje, poprzez historię jakich są uczestnikami w trakcie warsztatów.   

Drama w domu


Warsztat dramy dla rodziców "Rozmawiam ze swoim dzieckiem" koncentruje się na zagadnieniu komunikacji, dobrej komunikacji rodzic - dziecko. W czasie warsztatów, będziemy pokazywać, tworzyć atmosferę do doświadczania i kształtowania umiejętności dobrej komunikacji. Specyfika warsztatów dramy, zasadza się na dobrej atmosferze pracy " będącej dobrym przykładem na dalszą pracę ze swoim dzieckiem w domu i ułatwiającą improwizację w rolach. Bezpieczeństwo zapewniają historie fikcyjne na podstawie których odnosimy się do swoich doświadczeń. Warsztaty te mogą być pierwszymi z serii komunikacji z dzieckiem, zagadnień w tej kwestii jest dużo, a tego typu praca sprzyja otwarciu na nowe doświadczenia i wzbudza głód poznania zwłaszcza po powrocie do domu i weryfikacji warsztatu w życiu. Każdy scenariusz dramowy prezentowany w czasie trwania warsztatu ( "Dziecko też ma uczucia", "Współpraca" , "Nie chcę Cię karać" ) jest historią w trakcie, której rodzice doświadczają trudności komunikacyjnych i są wspierani w modyfikowaniu ich. W grupie wspólnie modelujemy dobry wzór komunikacji, bazując na doświadczeniach uczestników.

Drama w biznesie

Komunikacja, negocjacje i mediacje - umiejętności związane ze sprawnym posługiwaniem się umiejętnościami z tego zakresu - to dziedziny w których obrębie poruszamy się za pomocą metody dramy, technik teatralnych i elementów videotreningu komunikacji (VIT) - pracy z kamerą i szczegółowej analizy komunikacji. W warsztatach kładziemy nacisk na umiejętności jakich chcemy nauczyć, pobudzić w uczestnikach. Po zakończeniu możliwe są spotkania coachingowe, mające na celu wspieranie dalszego rozwoju pracowników.     

Nasza propozycja warsztatowa  obejmuje:

budowanie zespołu;
pobudzanie do twórczego działania, kreatywności w zakresie działalności firmy, jak życia prywatnego;
sprawne komunikowanie się w zależności od wybranej sfery (zawodowa, towarzyska, intymna, itp.);
budowanie umiejętności lidera;
role w zespole, świadomość odgrywania tych ról;
budowanie relacji partnerskich;
tworzenie wizerunku swojego, firmy, itp.;
motywacja;
wypalenie zawodowe;

Edukatorzy:

Jarosław Rebeliński - Kierownik Teatru w Gdańskim Archipelagu Kultury, absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Wiedzy o Teatrze. Skończył kurs doskonalący "Drama w edukacji" organizowany przez ODN w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki oraz ASSITEJ oraz "Kurs kwalifikacyjny dla edukatorów dramy" organizowanego przez Polski Ośrodek ASSITEJ. Przez cztery lata był opiekunem terapeutą w Środowiskowym Domu Samopomocy. Pomysłodawca oraz realizator projektów: Teatr Razem, Projekt Drama, Teatr Forum. Wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na wydziale pedagogiki.
Założyciel i reżyser Teatru Poza Tym.

Wojciech Trzaskowski - Edukator Dramy (skończył kurs doskonalący "Drama w edukacji" organizowany przez ODN w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki oraz ASSITEJ oraz "Kurs kwalifikacyjny dla edukatorów dramy" organizowanego przez Polski Ośrodek ASSITEJ, dramą zajmuje się od 10 lat), Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Pedagogicznym, specjalizacja animacja społeczno-kulturalna. Trener VIT (wideotrening komunikacji) i Trener grupowy (SWPS, Laboratorium Psychoedukacji). Ukończył kurs pomocy psychologicznej przy Polskim Towarzystwie Transpersonalnym. Doradca zawodowy (Podyplomowe Studium Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kompetencjami na SGH w Warszawie). Posiada duże doświadczenie w pracy dramą z młodzieżą, dorosłymi, osobami z niepełnosprawnością . Przez pięć ostatnich lat zajmował się terapią dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Prowadzi działalność gospodarczą - zajmując się projektami z zakresu edukacji i animacji społecznej metodą dramy, oraz szkoleniami dla biznesu.

Jeżeli interesuje Cię, któreś z proponowanych warsztatów napisz mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Możemy dostoswać swoją ofertę do Twoich możliwości.