Teatr Pedagogów to najnowsza inicjatywa Teatru GAK skierowana głównie do nauczycieli i pedagogów pracujących w szkołach. Jego ideą jest nauka warsztatu dramowego i teatralnego oraz możliwość podjęcia działań profilaktycznych na rzecz uczniów, poprzez teatr.
Zapraszamy do kontaktu osoby chętne do pracy w Teatrze Pedagogów.

Obecnie gramy spektakl "STOPresji". Przedstawienie dotyka zagadnień, które młodzi ludzie znają ze swojego codziennego życia. Poszukiwania akceptacji, umiejętności odmawiania, chęci przynależenia do grupy, umiejętności stawiania granic, poszukiwania balansu między pozostaniem wiernym sobie a konformizmem. Nasza główna bohaterka, Lena, jest dobrą uczennicą, pchaną przez ambitną matkę na ścieżkę kariery lekarskiej. Sama Lena czuje się nieco osamotniona, zwłaszcza odkąd jej przyjaciółka Ula znalazła się w szpitalu. Dlatego pozwala się zmanipulować Klaudii, z którą kiedyś się przyjaźniła. Chcąc odzyskać względy starej przyjaciółki, oddaje jej kolejne przysługi i stopniowo pogrąża się w coraz trudniejszym położeniu.

Spektakl grany jest w konwencji Teatru Forum.


Czym zatem jest Teatr Forum?


Na początek trochę historii

Teatr Uciśnionych (portug. Teatro de Oprimido), którego jedną z technik jest Teatr Forum, został powołany do życia przez brazylijskiego dramaturga Augusto Boala. Sama nazwa jest swego rodzaju hołdem złożonym przyjacielowi Boala, pedagogowi brazylijskiego pochodzenia Paulo Freire, twórcy Pedagogii Uciśnionych, na której Teatr Uciśnionych bazuje. Aby w pełni zrozumieć okoliczności jego powstania należy uświadomić sobie, że w roku 1964 rozpoczął się w Brazylii okres dyktatury wojskowej, który trwał aż do roku 1985. Dla większości już wówczas bardzo ubogich mieszkańców tego kraju sytuacja stała się jeszcze trudniejsza.

W roku 1956 Boal został mianowany dyrektorem Teatru Arena. Podczas gdy inne grupy teatralne działające w tamtym okresie starały się raczej naśladować styl teatrów amerykańskich czy europejskich, Boal postawił sobie za punkt honoru stworzenie stylu, który byłby bliższy przeciętnemu mieszkańcowi Brazylii. Głównym tematem pisanych przez niego sztuk były problemy społeczne, a inspirację do nich stanowiły doświadczenia ludzi uciszonych przez biedę i reżim. Swoje przedstawienia pokazywał pracownikom fabryk i farm rozsianych po całej Brazylii. Często zatrudniał do nich lokalnych aktorów, nawet jeśli byli oni niedoświadczeni, ponieważ uważał, że jako osoby wywodzące się z danego środowiska, będą lepiej znały jego problemy. Na tym, jak i na ograniczonej do absolutnego minimum liczbie rekwizytów, zyskiwała niewątpliwie autentyczność jego przedstawień, co z całą pewnością było jednym z jego celów.

Na koncept Teatru Forum Boal wpadł na początku lat 60., kiedy wystawiał przedstawienie dla grupy brazylijskich chłopów. Sztuka nawoływała ich do wzniecenia powstania i sprzeciwienia się ciemiężącemu ich reżimowi, i kończyła się wymarszem aktorów, którzy planowali podjąć walkę z rządem. Po przedstawieniu jeden z widzów podszedł do Boala, by, skoro wydawał się on być tak mocno o tym przekonany, w imieniu całej społeczności zaprosić go do wspólnego z nimi podjęcia walki z rządem. Zarówno sam Boal, jak i jego aktorzy, poczuli się ogromnie zakłopotani i przyznali, że nie rozumieją i nie są zaangażowani w treść przedstawienia. To właśnie wydarzenie było impulsem, który sprawił, że Boal postanowił zarzucić tworzenie artystycznych sztuk teatralnych na rzecz próby wywołania przez teatr interaktywnej dyskusji, w trakcie której członkowie lokalnej społeczności mogliby zgłaszać pytania i samodzielnie rozwiązywać nękające ich problemy. Tak narodził się Teatr Forum.

Sekret Teatru Forum

Dla zobrazowania mechanizmu Teatru Forum Boal użył podczas jednego z  wywiadów następującej metafory: "Shakespeare napisał w Hamlecie, że teatr powinien być, i jest, jakby lustrem, w którym możemy zobaczyć nasze cnoty i przywary. Myślę, że to bardzo ładna myśl, ale ja wolałbym mieć lustro o magicznych właściwościach, które - jeśli widziany w nim obraz siebie nie przypadłby nam do gustu - pozwoliłoby nam wkroczyć w świat odbity, przekształcić na własną modłę widziany w nim obraz, a następnie wrócić do świata rzeczywistego zachowując ów przekształcony obraz."[1]

Ten akt transformacji, jak dalej mówi Boal, zawsze zmienia dokonującą go osobę. Zmieniając bieg wydarzeń na deskach teatru, przygotowujemy się do przeprowadzania zmian w prawdziwym życiu. Fikcja staje się treningiem rzeczywistości. W tym sensie Teatr Forum może zostać użyty jako narzędzie zmiany społecznej. Na tych założeniach opiera się metoda Teatru Forum.

Każda sesja Teatru Forum jest złożona z dwóch części. W pierwszej, podobnie jak w zwyczajnym teatrze, prezentowane jest przedstawienie nazywane przez Boala modelem[2]. Główny bohater - osoba o cechach zbliżonych do widowni -bezskutecznie próbuje rozwiązać problemy i konflikty, które są jego udziałem, a widownia biernie przygląda się rozwojowi wypadków. Bardzo ważny jest wybór przedstawianego w spektaklu problemu. Powinien to być  problem aktualny dla danej grupy lub społeczności. Dla grupy uchodźców mogą to być kłopoty z  urzędem imigracyjnym, dla robotników pracujących w fabryce - złe warunki pracy, dla społeczności małego miasteczka - pojawienie się przedstawicieli odmiennej kultury, dla mniejszości narodowej - brak akceptacji ze strony lokalnej społeczności, dla młodzieży - presja wywierana przez rówieśników, dla osób niepełnosprawnych - trudności ze znalezieniem pracy, itd. Wszyscy z reguły zgadzają się, że problem ten istnieje, jest on powszechnie znany, brak jednak pomysłu na to, jak go rozwiązać.

Kiedy przedstawienie dobiega końca, do akcji wkracza joker - osoba prowadząca forum, który zwraca się do widzów z następującym pytaniem: "To, co zobaczyliśmy, zakończyło się niepowodzeniem - co możemy zrobić, żeby pomóc głównemu bohaterowi? Jak możemy zmienić bieg wydarzeń na lepsze?". W ten sposób rozpoczyna się drugi etap forum. Przedstawienie jest teraz po raz drugi odgrywane tym razem jednak widzowie są proszeni o zatrzymywanie akcji w  momencie, gdy dostrzegą jakieś możliwości alternatywnego zachowania się głównego bohatera, które prowadziłyby do rozwiązania jego problemu. Kiedy ktoś powie "Stop!", joker zaprasza go na scenę i prosi o pokazanie swojego pomysłu - widz (spectator) staje się spekt-aktorem (spect-actor).

W trakcie forum wypróbowywane są różne rozwiązania - każdy może zaproponować własne. W pokazanym na początku przedstawieniu-modelu główny bohater poniósł porażkę. Zadaniem spekt-aktorów jest znalezienie takiego sposobu postępowania bohatera, które daje nadzieję na pozytywne zakończenie historii. Oczywiście zazwyczaj jest tak, że nie wszystkie proponowane rozwiązania sprawdzają się w praktyce. Nie oznacza to jednak, że są one bezwartościowe, ponieważ wiedza na temat tego, czego robić nie należy, bywa często nie mniej istotna od wiedzy na temat tego, co należy robić. Celem nie jest znalezienie idealnego rozwiązania, takiego, które sprawdziłoby się dla każdej osoby i w każdych okolicznościach -wiemy bowiem doskonale z własnego doświadczenia, że takie rozwiązania nie istnieją. Chodzi raczej o sam proces, o możliwość sprawdzenia w relatywnie bezpiecznych warunkach, jakie konsekwencje miałoby nasze zachowanie w rzeczywistości i przedyskutowanie go z innymi uczestnikami, którzy posiadając inny od naszego zasób doświadczeń, mogą rzucić nowe światło na daną sytuację i zaproponować rozwiązanie, na które inaczej sami byśmy nie wpadli. Ponadto wcielenie się w rolę głównego bohatera pozwala znacznie lepiej zrozumieć jego sytuację oraz kierujące nim pobudki, a dzięki możliwości zadawania pytań aktorom w roli[3] - zrozumieć także drugą stronę, czyli opresorów.

Warto w tym miejscu wyjaśnić kilka reguł obowiązujących w Teatrze Forum. Po pierwsze, zastąpić można tylko głównego bohatera (dlatego scenariusz przedstawienia powinien być skonstruowany w taki sposób, by widzowie z łatwością mogli rozpoznać, kto w historii najbardziej potrzebuje pomocy). Wynika to z prostej przyczyny: w rzeczywistości jedyną osobą, na której zachowanie mamy wpływ, jesteśmy my sami. Byłoby cudownie, gdyby każdy z nas miał magiczną różdżkę, którą wystarczyłoby zamachać, by wszyscy złoczyńcy nagle stali się dobrzy. Tak jednak nie jest i jedyny sposób, w jaki możemy wpłynąć na zachowanie innych osób, to przez zmianę naszego własnego zachowania. Z tego wynika inna zasada Teatru Forum: żadnych magicznych rozwiązań. Jeżeli spekt-aktor podejmujący interwencję próbuje rozwiązać problemy głównego bohatera w  sposób, który byłby niemożliwy do zrealizowania w rzeczywistości, joker (a także pozostali spekt-aktorzy) mają prawo zatrzymać jego interwencję. Ponadto na scenie nie wolno także używać przemocy, która zawsze prowadzi do eskalacji problemu, oraz zachowań seksualnych.

Kiedy kończy się sesja Teatru Forum? Boal odpowiada, że nigdy. "Ponieważ zamiarem Teatru Uciśnionych nie jest zamknięcie cyklu, przyniesienie katharsis czy zakończenie procesu, który jest w trakcie rozwoju. Wręcz przeciwnie, jego celem jest pobudzenie aktywności jednostek, zainicjowanie działania, stymulowanie kreatywnej transformacji, przeistoczenie widzów w głównych bohaterów. I właśnie z tych powodów Teatr Uciśnionych  powinien inicjować zmiany, których obiektem jest nie przeżycie estetyczne, ale prawdziwe życie.?[4]

Sesja Teatru Forum nie jest więc zamkniętym spektaklem, jest  pomyślana jako zaczyn zmian w realnym życiu widzów. Warto się więc zastanowić, co daje im udział w sesji Teatru Forum? Przede wszystkim głowę pełną pomysłów. Ale nie tylko. Jak pisze Anna Dziedzic: "W bezpiecznej, fikcyjnej sytuacji uczniowie sprawdzają, co czeka ich w życiu, jakie napotkają trudności, jakie mogą być konsekwencje ich decyzji i działania. Uczą się sposobów zrozumienia, rozpoznania siebie i innych. Zdobywają także strategie i narzędzia walki o swoje prawa, wolność i szczęście. Mają szansę zbadać i przeżyć najtrudniejsze momenty, sprowokować najtrudniejsze chwile, stawić czoła nieprzyjemnym sytuacjom i zorientować się, do czego są zdolni.?[5]

Autorka odnosi się do uczniów, ale Teatr Forum jest narzędziem bardzo uniwersalnym i można z powodzeniem stosować go także w pracy z dorosłymi i osobami starszymi, z osobami wykluczonymi społecznie, narażonymi na patologie, niedostosowanymi społecznie, z niepełnosprawnymi, z przedstawicielami mniejszości etnicznych, religijnych, seksualnych i innych.

Z punktu widzenia animacji najistotniejszą korzyścią płynącą z udziału w sesji Teatru Forum jest według mnie to, że kształtuje on w człowieku poczucie, że ma on w sobie wystarczającą moc, by zmieniać świat - a jeśli nie cały świat, to przynajmniej jego najbliższe otoczenie. Co więcej, proponowane strategie działania nie są narzucane z zewnątrz, ale powstają jako efekt kreatywności uczestników. W całym tym procesie joker pozostaje transparentny - jego zadaniem jest nie dawanie gotowych odpowiedzi, ale zadawanie pytań, które pobudzą widzów do samodzielnego odkrywania tkwiącego w nich potencjału - całej ich kreatywności, inteligencji i wrażliwości. Jest to tym ważniejsze, że społeczeństwo, w którym żyjemy, jest pełne nakazów: zrób to, zachowuj się tak, ubieraj się w ten sposób, jadaj w tych restauracjach. Teatr Forum odrzuca ten dyrektywny styl i przekazuje władzę nad naszym życiem w ręce każdego z nas.

Opracowanie Ewelina Wilk[1] Famed Brazilian Artist Augusto Boal on the ?Theater of the Oppressed?, http://www.democracynow.org/ (tłumaczenie własne).

[2] Przez pewien czas Boal używał określenia antymodel dla podkreślenia, że pokazany sposób postępowania nie powinien być naśladowany ? zrezygnował z używania go, kiedy zdał sobie sprawę, że prezentowany model nie jest wzorcem do naśladowania tylko punktem wyjścia do rozpoczęcia debaty.

[3] W celu tym stosuje się hot seating ? tzw. gorące krzesło (wywiad), który podobnie jak Teatr Forum jest jedną z technik dramy.

[4] Boal A., Games for Actors and Non-Actors, London and New York 2008, s. 275 (tłumaczenie własne).

[5] Dziedzic A., Drama i wychowanie, Warszawa 2000, s. 30.