Festiwal akcept

Głównym celem festiwalu - oprócz dążenia do stworzenia miejsca prezentacji młodych aktorów teatralnych, zespołów muzycznych, plastyków, rzeźbiarzy i innych twórców - jest promowanie sztuki niezależnej, integracja środowiska artystycznego, edukacja kulturalna oraz wykształcenie odbiorców sztuki.

Chcielibyśmy, aby przestrzeń festiwalu była polem dyskusji, gdzie przy pomocy najróżniejszych środków artystycznych poruszane będą problemy społeczne - te większe, jak na przykład uzależnienie, przemoc, nietolerancja, alienacja czy homofobia, oraz mniejsze, dotyczące naszej codzienności: małych radości, absurdu i marzeń widzianych z perspektywy młodych osób.więcej na: http://akcept.gak.webd.pl/